วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวนะครับ ><*

ชื่อ นายธนโชค เยี่ยมวัฒนา
ชื่อเล่น อ๊อฟ (Aof)
อายุ 15 ปี
เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2540
เรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
เล่นกีฬาได้ทุกประเภท(แต่ไม่เก่ง)
   หน้าตาก็ประมานนี้